ProInterior

Dla Twego wnętrza

ProInterior | Projektowanie i aranżacja wnętrz

Oferta > Formuły współpracy > Projekt przez Internet

Współpraca w formule internetowej nastawiona jest na maksymalną elastyczność co do miejsca i czasu. Nie ma tu w szczególności znaczenia odległość między Klientem, projektowanym obiektem oraz projektantem

 • Kontakt i wymiana dokumentacji odbywa się w całości przez Internet (e-mail, Skype) oraz telefon.
 • Klient przesyła w formie elektronicznej:
  • informacje odnośnie mieszkańców i ich podstawowych oczekiwań wobec funkcji wnętrza,
  • dokładnie zwymiarowane rzuty obiektu w aktualnym stanie, z oznaczeniem pionów wodno-kanalizacyjnych, ciągów wentylacyjno-kominowych i innych istniejących instalacji.
  • Opcjonalnie, Klient może przekazać zdjęcia lub filmy ukazujące obiekt.
 • Uwaga:
  • Jeśli nie ma innej możliwości, Klient może przesłać pocztą dokumentację w formie papierowej.
  • Poziom szczegółowości danych niezbędnych do wykonania projektu zależy od zakresu projektu i oczekiwań Klienta.
  • Za dokładność planów aktualnego stanu obiektu odpowiada Klient.
 • Uzgadniany jest zakres współpracy i wynagrodzenie, Klient wpłaca na kotno ProInterior zaliczkę i rozpoczynają się prace projektowe.
 • Realizowany jest Zakres podstawowy (Koncepcja) lub Zakres standardowy (Koncepcja + Projekt). Możliwa jest też realizacja Opcji odpowiadających przyjętej formie komunikacji (e-mail, Skype, telefon).
 • W trakcie prac projektowych, oprócz zwykłej komunikacji mailowo-telefonicznej, istnieje możliwość przeprowadzenia prezentacji rysunków oraz konsultacji przez Skype (telekonferencja).
 • Finalna dokumentacja przekazywana jest Klientowi w formie elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość przesłania pocztą dokumentacji w formie wydruków.