ProInterior

Dla Twego wnętrza

ProInterior | Projektowanie i aranżacja wnętrz

Oferta > Formuły współpracy > Formuła bezpośrednia

Formuła bezpośrednia przeznaczona jest do realizacji pełnego cyklu projektowo-wykonawczego, bądź jego części, w tradycyjny sposób. Formuła ta oferuje najszerszy kontakt między Klientem a projektantem.

 • Kontakt i wymiana dokumentacji odbywa się zarówno w formie spotkań, jak i przez Internet (e-mail, Skype) oraz telefon, stosownie do potrzeb.
 • Punktem wyjścia jest wstępne ustalenie oczekiwań i potrzeb Klienta, ustalenie zakresu i zasad współpracy oraz ustalenie wynagrodzenia i schematu płatności.
 • Klient przekazuje dokładnie zwymiarowane rzuty obiektu w aktualnym stanie, z oznaczeniem pionów wodno-kanalizacyjnych, ciągów wentylacyjno-kominowych i innych istniejących instalacji. W razie potrzeby, dla istniejącego obiektu, ProInterior może sporządzić taką dokumentację w ramach prac projektowych.
 • Zależnie od uzgodnień, realizowany jest Zakres podstawowy (Koncepcja), Zakres standardowy (Koncepcja + Projekt), lub Zakres rozszerzony (Koncepcja + Projekt + Opcje).
 • Finalna dokumentacja przekazywana jest Klientowi w formie wydruków. W razie potrzeby istnieje możliwość przekazania dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Zależnie od uzgodnionego zakresu projektu, Formuła bezpośrednia obejmuje m.in.:
  • spotkania konsultacyjne,
  • wizyty z Klientem w projektowanym obiekcie,
  • inwentaryzacje,
  • doradztwo przy doborze materiałów i elementów wyposażenia, w tym wizyty z Klientem w sklepach,
  • nadzór autorski przy realizacji projektu, w tym koordynacja pracy ekip wykonawczych.