ProInterior

Dla Twego wnętrza

ProInterior | Projektowanie i aranżacja wnętrz

Oferta > Etapy współpracy > 1. Koncepcja aranżacji wnętrz

Koncepcja aranżacji pozwala Klientowi ocenić możliwości przestrzenne wnętrza oraz korzyści płynące z ewentualnych zmian. Tego rodzaju analiza jest szczególnie przydatna, gdy Klient dopiero rozważa przebudowę, remont lub adaptację mieszkania. Na podstawie dostarczonego przez Klienta rzutu mieszkania, powstaje kilka wariantów rozwiązania, zwykle dwa lub trzy. Można na tym poprzestać, bądź kontynuować pracę w Etapie 2.

Przebieg współpracy w ramach Etapu 1

  • Wstępne ustalenie oczekiwań i potrzeb Klienta, ustalenie zakresu i zasad współpracy, ustalenie wynagrodzenia i schematu płatności.
  • Określenie aktualnego stanu obiektu na podstawie dostarczonych przez Klienta dokładnie zwymiarowanych rysunków, z oznaczeniem pionów wodno-kanalizacyjnych, ciągów wentylacyjno-kominowych i innych istniejących instalacji.
  • Opracowanie koncepcji rozwiązania.

Wynik Etapu 1 - Koncepcja aranżacji wnętrz

Koncepcja aranżacji wnętrz, zwykle w 2-3 wariantach, prezentowana jest w formie czarno-białych rysunków, bez wymiarów (dokumentacja na papierze). Koncepcja zawiera:

  • rozmieszczenie ścian działowych i funkcji wnętrza (organizacja przestrzeni),
  • ogólne rozmieszczenie mebli oraz urządzeń sanitarnych i sprzętu AGD,
  • ogólne rozmieszczenie posadzek.